Szukaj
Logo sklepu z oświetleniem - lampy i żarówki
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz reklamacyjny
zdjęcia / pliki
Opcjonalne
żądanie kupującego
żądanie kupującego
naprawa lub wymiana towaru na nowy
zwrot środków na konto bankowe
Opcjonalne
Niepoprawna weryfikacja - reCAPTCHA.

Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Konsument może zgłosić za pomocą sposobów opisanych poniżej. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji, zdjęcia reklamowanych elementów oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.). Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o dalszym postępowaniu. Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Nabywcę. Inny sposób zwrotu wadliwego produktu może zostać ustalony z działem obsługi klienta. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji klientowi zostają zwrócone koszty poniesione z tytułu odesłania reklamowanego towaru.
 
Krok 1
Sprawdzenie przesyłki
Po odebraniu przesyłki, sprawdź jej zawartość w obecności kuriera.

Krok 2
Protokół szkody
Jeżeli stwierdzisz, że dostarczony produkt jest uszkodzony, spisz protokół szkody w obecności kuriera.
Jeżeli wykryjesz wadę fabryczną produktu w trakcie jego użytkowania lub przestanie on działać - powiadom nas o tym.

Krok 3
Skontaktuj się z nami
Na adres e-mail sklep@lamp-shop.pl wyślij protokół szkody lub zgłoszenie z załączonym krótkim opisem danej sytuacji oraz zdjęciami reklamowanego produktu.

Krok 4
Decycja
Każde zgłoszenie reklamacyjne jest rozpatrywane indywidualnie w terminie do 14 dni. O podjętych działaniach zostaniesz poinformowany w osobnej wiadomości e-mail.

Sposoby zgłaszania reklamcji:
- elektroniczny formularz reklamcyjny dotępny obok ->
- tradycyjny formularz reklamacyjny >pobierz<
- mailowo - sklep@lamp-shop.pl

Informujemy, że sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem, a towar mimo swojej wady powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.
 
Przesyłki prosimy kierować adres:
Lamp-Shop.pl, ul. Bohaterów Getta 27, 37-700 Przemyśl, Polska, tel. 570669688
 


 
Formularz PDF dostępny poniżej
 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl